Lesson 26 – Telling the time

learn romanian
It’s already next Friday?

 

Home Conversation XXVI

Another chill day when we’re taking up boring numbers in a fun way.

 

Sergiu: Când începe întâlnirea?

When does the meeting start?

Kati: La nouă jumate*. Cât e ceasu’?

At 9:30. What time is it?

Sergiu: Acum e ora nouă şi un sfert.

Now it’s 9:15.

Kati: Hîîî, atuncia** o să întârzii.

Oh, then I will be late.

*Regional version of ‘jumătate’ (half)

**Regional version of ‘atunci’

Grammar XXVI

Verbs

 

The verbs of the day are to be late (to run late) and to begin, a întârzia and a începe:

ÎntârziiI’m late
ÎntârziiYou’re late
ÎntârzieHe, she’s late
ÎntârziemWe are late
ÎntârziaţiYou are late
ÎntârzieThey are late
ÎncepI begin
ÎncepiYou begin
ÎncepeHe begins
ÎncepemWe begin
ÎncepeţiYou begin
ÎncepThey begin

To ask what time it is, you say “Cât e ceasul?”, literaly “how much is the clock?”.

You then answer with: “E ora unu, două, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece.” It’s one, two, three….twelve o’clock”.

Cardinal Numerals

 

Numbers from 13 to 24 are: “treisprezece, paisprezece, cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru”

Douăzeci și unu has a feminine form: Douăzeci și una which is used to count feminine nouns.

Douăzeci și doi has douăzeci și două as its feminine counterpart.

Dialogue XXVI

 

Sergiu: Când începe întâlnirea?

When does the meeting begin?

Daniela: Întâlnirea începe la ora cinci. Ce oră e acum?

The meeting starts at five o’clock. What time is it now?

Sergiu: E ora patru acum.

It’s four o’clock now.

Daniela: Mai am cinci minute.

I have five minutes left. (Daniela is a liar since she should have more than just 5 minutes left)

Key Vocabulary XXVI

 

Când – When

La ora – O’clock

La ce oră – What time

Cât – How much

Ceas (n.) – Clock (Pl. Ceasuri)

Conferinţă (f.) – Conference (Pl. Conferinţe)

Devreme – Early

Târziu – Late

Mai – Still

Next Lesson

Salvează

Simple Romanian consists of a team of teachers who give affordable one-to-one private lessons. Click here to send us a message and find out more about our services.

3 thoughts on “Lesson 26 – Telling the time”

  1. bună seară ..la toți…citesc în assimil acum ….văd,, căt e ceasul și căt e ora dar,,nu am găsit nimic …nicăieri …despre…ce oră e…!!! Am o alt întrebare… de ce ,,,mai am cinci minute nu se traduce în engleză ( I have 5 more minutes left).. mi se pare că mai se spune (more or still) în engleză )!!!

    1. “Ce oră e?” is the folk version of “cât e ceasul?”. Here on the website we try to combine proper language with folk language, whenever we get the chance, unlike what Assimil does.
      “I have 5 minutes left” and “I have 5 more minutes left” both have the same meaning. We chose the shorter version.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian