Lesson 49 – Animals

lynx_lynx_1_martin_mecnarowski

Conversation XLIX

 

Sergiu: Care-s cele mai înfricoșătoare-animale pe care le-ai văzut vreodată?

What are the scariest animals you ever saw?

Girl: Șerpi? Păianjeni? Ăla-i animal? Nu știu.

Snakes? Spiders? Is that an animal? I don’t know.

Sergiu: Da, îi animal și păianjenul.

Yes, the spider is also an animal.

Girl: Îi animal.

It’s an animal.

Sergiu: Și de ce ți se pare fiecare înfricoșător?

And why do you think each is scary?

Girl: De la păianjeni am de când îs mică ceva, da nu mi se par chiar așa, da mă speriu tare…și de șerpi mă speriu ..?? da nu știu.

I have something from spiders since I was little, but I don’t think they’re really that (scary), but I get really frightened…and I get scared of snakes too…??(I couldn’t hear what she was saying) but I don’t know.

Sergiu: Poate aveai ceva cu șerpii și când erai mică oare?

Maybe you had something with snakes when you were little too?

Girl: Nu, cu șerpii, îs…arată înfricoșători, da nu chiar aș fugi de ei, da nu arată așa.

No, with snakes, they are…they look scary, but I wouldn’t really run from them, but  they don’t look like that (scary).

Sergiu: Deci până la urmă…da nici păianjenii nu arată  ca și cum ar fi periculoși, nu?

So eventually…but spiders don’t look like they would be dangerous either, right? (At this point I was totally confused).

Girl: Unii da, gen, nu toți, da unii da.

Some yes, like, not all, but some yes.

Grammar XLIX

Let’s take two random verbs for today: A stabili (to establish) and A desena (to draw).

Stabilesc, stabilești, stabilește, stabilim, stabiliți, stabilesc

Desenez, desenezi, desenează, desenăm, desenați, desenează

Stabilesc întâlnirea pentru ziua de sâmbătă.

I am establishing the date for saturday.

Desenez un pui de Crăiești.

I am drawing a Crăiești chick.

Vocabulary XLIX

Înfricoșător – Scary

Animal (n.) – Animal (Pl. Animale)

Câine (m.) – Dog (Pl. Câini)

Pisică (f.) – Cat (Pl. Pisici)

Papagal (m.) – Parrot (Pl. Papagali)

Iepure (m.) – Rabbit (Pl. Iepuri)

Leu (m.) – Lion (Pl. Lei)

Șarpe (m.) – Snake (Pl. Șerpi)

Păianjen (m.) – Spider (Pl. Păianjeni)

Mi se pare, ți se pare, i se pare, ni se pare, vi se pare, li se pare – It seems to me, it seems to you….

Mi se par, ți se par, i se par, ni se par, vi se par, li se par – They seem to me, they seem to you

A se speria – To get scared

Oare – Word that describes wonder

A fugi – To run

Nici eu – Neither do I

Nici – Neither

Ca și cum – As if

Periculos – Dangerous

Unii, unele – Some

Next Lesson

Salvează

The Simple Romanian team is now teaching on Skype. Click here to send us a message and let's learn Romanian together!

4 thoughts on “Lesson 49 – Animals”

  1. Am ajuns în cele din urmă ultima lecţia . Mulţumesc foarte mult pentru avea scris aceste lecţii. Sunteți foarte creativ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian