Lesson 59 – In the neighborhood

Click on the image below for the audio and video part of the lesson. Below is the text.

learn romanian

It’s still 2016 and today I want to figure out people’s favorite neighborhoods. 2017 is going to be awesome!

Girl: OK

Sergiu: Întrebarea.

The question.

Girl: Da.

Sergiu: Care este cartierul tău preferat din Cluj-Napoca?

What’s your favorite neighborhood in Cluj-Napoca?

Girl: Mănăştur.

Sergiu: De ce?

Girl: Acolo locuiesc de 26 de ani și îl iubesc. E bestial, nu știu…e cartierul meu.

I live there for 26 years and I love it. It’s awesome, I don’t know…it’s my neighborhood.

Sergiu: Și de ce îți place, în afară de faptul că ai copilărit acolo?

And why do you like it, besides the fact that you grew up there?

Girl: S-a liniștit, înainte erau, mă rog, găștile ălea clasice și-acuma, nu știu, e super chill și toate cele.

It calmed down, before there were, whatever, those classical gangs and now, I dunno, it’s super chill and all that.

Sergiu: Dar ce s-a întâmplat chiar cu găștile ălea?

But what happened with those gangs?

Girl: Sincer nu știu, au crescut cu toții? Mă gândesc, nu știu.

Honestly I don’t know, they all grew up? I’m thinking, I don’t know.

Sergiu: Și copiii lor?

And their children?

Girl: Probabil că s-au mutat, s-au maturizat, lumea evoluează totuși.

Maybe they moved, they grew up, people still evolve.

Sergiu: Sau chiar legile s-au făcut mai puternice, nu?

Or even the laws got stronger, no?

Girl: Nu, nicio șansă, du-te în alte cartiere, că sunt tot la fel.

No, not a chance, go to other neighborhoods, they’re the same.

Sergiu: Deci în Mănăștur s-a făcut fain și în Mărăști…

So in Mănăștur they did a good job and in Mărăști…

Girl: În Mărăști…na bine, în Mănăștur s-a…s-a și lucrat, au făcut străzile, trotuarele, parcări, tot, parcuri, wow, lucruri. S-au întâmplat multe chestii.

In Mărăști…well, in Mănăștur they…they worked, they did the streets, the sidewalks, parking lots, everything, parks, wow, things. A lot of things happened.

Sergiu: Și s-au liniștit din cauza parcurilor și…

And they were calmed down because of the parks and…

Girl: Probabil, deci ceva s-a întâmplat și dă bine.

Maybe, so something happened and it impresses.

Sergiu: Mersi mult…

Thanks a lot.

Vocabulary LIX

Preferat – Favorite

Bestial – Awesome

În afară de – Except for

A copilări – To grow up as a child

A se liniști – To calm down

Mă rog – Whatever

Gașcă (f.) – Gang (Pl. Găști)

Clasic – Classic, classical

Toate cele – All that

A crește – To grow up

Cu toții – Everyone

A se muta – To move

A se maturiza – To grow up

A evolua – To evolve

Totuși – Still

Lege (f.) – Law (Pl. Legi)

Puternic – Strong

Șansă (f.) – Chance (Pl. Șanse)

Trotuar (n.) – Sidewalk (Pl. Trotuare)

Parcare (f.) – Parking lot (Pl. Parcări)

Chestie (f.) – Thing (Pl. Chestii)

A da bine – To impress

Next Lesson

The Simple Romanian team is now teaching on Skype. Click here to send us a message and let's learn Romanian together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian