Lesson 68 – Business meeting 2

Mellon Colly and the Infinite Sadness. God, I remember when I was in that tram, it felt like I was going back to the Romanian jungle, returning to my primitive state…my Untold State!

Text LXVIII

I am going to have an actual business meeting and wanted to share this fact in a new lesson. Enjoy!

În august, anul viitor voi avea o întâlnire de afaceri. Să vă explic. În fiecare an, în Cluj-Napoca are loc un festival de muzică la început de august. Festivalul se numește Untold.

In August, next year I will have a business meeting. Let me explain to you guys. Every year, in Cluj-Napoca there is a music festival at the beginning of August. The festival is called Untold.

Acum, în 10 noiembrie, într-o zi de vineri frumoasă, am primit deja oferta Untold de a cumpăra bilete la prețul redus, practic cel mai mic preț posibil. Eu intenționez să cumpăr unul doar ca să profit de pe urma acestui eveniment. Cu câteva zile înainte de eveniment îl voi vinde scump. Mie mi se pare o afacere necinstită, dar e doar mentalitatea mea de om sărac pe care încerc să o ignor.

Now, 10 November, on a beautiful Friday, I already received the Untold offer to buy tickets at the reduced price, practically the lowest possible price. I intend to buy only one just to profit over this event. A few days before the event I will sell it expensively. I think it’s a dishonest business, but it’s just my poverty mentality that I am trying to ignore.

Afacerea este și riscantă, pentru că afacerile în general sunt dure. Știu asta și sunt pregătit să îmi asum riscul.

This business is also risky, because business in general is tough. I know this and I’m ready to take the risk.

Vocabulary LXIX

Viitor – future

A explica – To explain

A avea loc – To take place

Festival (n.) – Festival (Festivaluri)

Început (n.) – Beginning (Pl. Începuturi)

A primi – To receive

Ofertă (f.) – Offer (Pl. Oferte)

Bilet (n.) – Ticket (Pl. Bilete)

Preț (n.) – Price (Pl. Prețuri)

Redus – Reduced

Practic – Practically

Posibil – Possible

A intenționa – To intend

A profita – To profit

De pe urma – From (as in to profit from)

Eveniment (n.) – Event (Pl. Evenimente)

Câțiva, câteva – A few (masculine is câțiva and feminine câteva)

Înainte – Before

Ieftin – Cheap

Scump – Expensive

A vinde – To sell

Necinstit – Dishonest

Mentalitate (f.) – Mentality (Pl. Mentalități)

A ignora – To ignore

Dur – Tough

Riscant – Risky

Pregătit – Ready

A asuma – To assume

Risc (n.) – Risk (Pl. Riscuri)

The Simple Romanian team is now teaching on Skype. Click here to send us a message and let's learn Romanian together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian