Lesson 26 – Telling the time

learn romanian
It’s already next Friday?

Home Conversation XXVI

Another chill day when we’re taking up boring numbers in a fun way.

Sergiu: Când începe întâlnirea?

When does the meeting start?

Kati: La nouă jumate*. Cât e ceasu’?

At 9:30. What time is it?

Sergiu: Acum e ora nouă şi un sfert.

Now it’s 9:15.

Kati: Hîîî, atuncea** o să întârzii.

Oh, then I will be late.

*Regional version of jumătate (half)

**Regional version of atunci

Grammar XXVI

Verbs

The verbs of the day are “to be late (to run late)” and “to begin”, a întârzia and a începe:

Întârzii I’m late
Întârzii You’re late
Întârzie He, she’s late
Întârziem We are late
Întârziaţi You are late
Întârzie They are late
Încep I begin
Începi You begin
Începe He begins
Începem We begin
Începeţi You begin
Încep They begin

To ask what time it is, you say Cât e ceasul?, literally “how much is the clock?”.

You then answer with:

E ora unu, două, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece.

It’s one, two, three….twelve o’clock

Cardinal Numerals

Numbers from 13 to 24 are:

treisprezece, paisprezece, cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru

Douăzeci și unu has a feminine form: Douăzeci și una which is used to count feminine nouns.

Douăzeci și doi has douăzeci și două as its feminine counterpart.

Dialogue XXVI

Sergiu: Când începe întâlnirea?

When does the meeting begin?

Daniela: Întâlnirea începe la ora cinci. Ce oră e acum?

The meeting starts at five o’clock. What time is it now?

Sergiu: E ora patru acum.

It’s four o’clock now.

Daniela: Mai am cinci minute.

I have five minutes left. (Daniela is a liar since she should have more than just 5 minutes left)

Key Vocabulary XXVI

Când – When

La ora – O’clock

La ce oră – What time

Cât – How much

Ceas (n.) – Clock (Pl. Ceasuri)

Conferinţă (f.) – Conference (Pl. Conferinţe)

Devreme – Early

Târziu – Late

Mai – Still

[wpi_designer_button text=’Next Lesson’ link=’http://simpleromanian.com/learn-romanian-27′ target=’self’]

Salvează

3 thoughts on “Lesson 26 – Telling the time”

  1. bună seară ..la toți…citesc în assimil acum ….văd,, căt e ceasul și căt e ora dar,,nu am găsit nimic …nicăieri …despre…ce oră e…!!! Am o alt întrebare… de ce ,,,mai am cinci minute nu se traduce în engleză ( I have 5 more minutes left).. mi se pare că mai se spune (more or still) în engleză )!!!

    1. “Ce oră e?” is the folk version of “cât e ceasul?”. Here on the website we try to combine proper language with folk language, whenever we get the chance, unlike what Assimil does.
      “I have 5 minutes left” and “I have 5 more minutes left” both have the same meaning. We chose the shorter version.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian