Lesson 47 – Money

learn romanian
Is this enough money for you to make out with me?

Street Conversation XLVII

This was the coolest lesson where I speak to two girls AT THE SAME TIME on a park bench. I am sad to say I can’t see how I can make a cooler lesson than this.

 

Sergiu: Câți bani ați cheltuit la un chef, într-o noapte maxim?

What was the maximum amount of money you ever spent at a party, in a night?

Girl 1: O sută de lei, maxim. Pe băutură în general.

One hundred lei, maximum. On drinks in general.

Girl 2: Tot 100 de lei și cred că tot pe băutură sau…da.

100 lei too and I think on drinks too or….yeah.

Sergiu: Și câți bani ați cheltui într-o noapte?

And how much money would you spend in a night?

Girl 2: Măi, nu cu foarte mult peste 100 că aș putea limita tot la suma asta, nu banii contează într-o noapte, trebuie să te distrezi și fără să cheltuiești foarte mult.

Man, not  very much over 100 because I could limit everything at this amount, it’s not the money that matters in a night, you have to have fun even without spending very much.

Girl 2: Tot atâta.

The same.

Sergiu: De ce bea lumea alcool așa mult?

Why does the world drink so much alcohol?

Girl 2: Că-s triști, că-s triști și că nu știu să se distreze altfel.

Because they’re sad, because they’re sad and they don’t know how to have fun in another way.

Girl: Total de-acord cu ea.

Totally agree with her.

Sergiu: Da.

Yes.

Grammar XLVII

Nouns

So far we have covered 4 out of the total 5 cases. The 4 cases we’re referring to are:

Nominative/Accusative

Genitive/Dative

The fifth and final case we are going to learn is the vocative!

Vocative happens when you are calling something like in the sentence:

Ce faci omule?

What are you doing, man?

Masculine words will have either -e or -ule attached to the noun.

A lot of nouns can have both added. For example, băiat in the vocative form can be băiete or băiatule.

Domn Domnule/Domne (you can even see domnule shortened to dle)

Bărbat – Bărbatule/Bărbate

The rule to put an -e or -ule applies to masculine nouns ending in a consonant.

As for masculine nouns ending in a vowel, if it ends in -i, add -ule.

If the noun ends in -u, add -le.

Feminine words change by transforming the usual -a, ă ending into -o.

Soro, mă asculți?

Sister, are you listening to me?

Feminine nouns ending in -e add the -o instead of modifying the -e.

Vrăjitoareo!

You witch!

Plural words add the -lor termination, regardless of gender (frați becomes fraților, surori becomes surorilor, fete becomes fetelor etc.)

Verbs

Let’s take two more verbs today:  a schimba (to change) and a ieși (to go out)

Schimb, schimbi, schimbă, schimbăm, schimbați, schimbă

Ies, ieși, iese, ieșim, ieșiți, ies

Schimb niște bani din lei în euro.

I’ll change some money from lei to euro.

Ies ca să nu stau în casă

I am going out so I don’t stay at home.

Word Spotlight XLVII

Chef is a mysterious word that has two main meanings:

1. Petrecere zgomotoasă cu mâncare și băutură.

2. Mood

Nu am chef să merg la chef.

I’m not in the mood to go to the party.

Vocabulary XLVII

A cheltui – To spend (money)

Chef (n.) – Party (Pl. Chefuri)

Maxim – Maximum

În general – Generally

A limita – To limit

Sumă (f.) – Amount of money (Pl. Sume)

Altfel – In another way

Total – Totally

De-acord cu – Agreed with

Bănos – Rich

Blănos – Furry

Blană (f.) – Fur (Pl. Blănuri)

Blănar (m.) – Skinner (Pl. Blănari)

[wpi_designer_button text=’Next Lesson’ link=’http://simpleromanian.com/learn-romanian-48′ target=’self’]

Salvează

2 thoughts on “Lesson 47 – Money”

  1. am impresiă că nu înțeleg nimic de cevă timp…chiar dacă eu studiez în fiecare zi!!am fâcut o lecție pe zi in timp de 2 săptămâni…poate că nu am chef să învăț acum!!!am lucrat foarte mult în afară de acasă de curând…atunci mi – e foarte obosită… oricum aș vrea continua nu am intenție să abandona astă pentru că eu iubesc aceăsta limbă minunată!!!

  2. noapte bună dragă echipă…de ce nu publicați commmentariul meu?….voi face tot posibilul să fiu conectat pe facebook în curănd…. nu am renunțat la cursurile mele…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian