Lesson 60 – Personal issues

learn romanian
Want to ask a girl like this one out? I am teaching that in my next lesson!

Conversation LX

Sometimes you need to have a talk with your shrink so I decided to call my own personal psychologist and talk about cleavages…Oh yeah and it’s still 2016.

Daniela: Despre ce temă ai vrea să discutăm?
What subject would you like to discuss?
Sergiu: Astăzi aş vrea să discut despre decolteuri.
Today, I'd like to discuss about cleavages.
Daniela: Ce părere ai despre decolteuri?
What's your opinion on cleavages?
Sergiu: Simt că dacă pun cât mai multe poze cu decolteuri în lecţiile mele o să atrag mai mulți vizitatori.
I feel that if I post as many pictures of cleavages in my lessons as possible I will atract more visitors.
Daniela: Crezi că acei vizitatori îți vor vizita site-ul pentru decolteuri sau pentru lecțiile tale de limba română? Care este ideea site-ului? Este ca străinii să învețe română sau să vadă decolteuri?
Do you think that those visitors will visit your website for cleavages or for your romanian language lessons? What's the idea of the website? Is it so that foreigners will learn Romanian or for them to see cleavages?
Sergiu: Nu ştiu...mi-ar plăcea oricum să...în mod ideal să fie amândouă. Să învețe limba română în timp ce se uită la decolteuri.
I don't know...anyway I would like...both ideally. So that they learn Romanian while they watch cleavages.
Daniela: Nu crezi că acele decolteuri le vor atrage atenția?
Don't you think that those cleavages will distract their attention?
Sergiu: Ba da, s-ar putea să le atragă atenția dar nu mă pot abține din a pune cât mai multe poze de...de acest gen.
Yes, they could attract their attention but I can't help myself from posting as many pictures as I can... of this type.
Daniela: Dacă ideea site-ului este să promovezi limba română şi să îi ajuți pe alții să o învețe, de ce ai pune decolteuri, nu-nțeleg.
If the idea of the website is to promote the Romanian language and to help others learn it, why would you post cleavages, I don't understand.
Sergiu: Nu știu, am nevoie de ajutor.
I don't know, I need help.
Daniela laughs at this point.

Vocabulary LX

Temă (f.) – Homework, subject (Pl. Teme)

A discuta – To discuss

Poză (f.) – Picture (Pl. Poze)

A atrage – To attract

Vizitator (m.) – Visitor (Pl. Vizitatori)

Idee (f.) – Idea (Pl. Idei)

În mod ideal – Ideally

Ideal (n.) – Ideal (Pl. Idealuri)

Ideal – Ideal, ideally

Amândoi, amândouă – Both

Atenție (f.) – Attention (Pl. Atenții)

A se abține – To abtain himself

De genul ăsta, de acest gen – Of this kind

A promova – To promote

Ajutor (n.) – Help (Pl. Ajutoare)

[wpi_designer_button text=’Next Lesson’ link=’http://simpleromanian.com/learn-romanian-61′ target=’self’]

Salvează

Salvează

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian