Lesson 66 – Working out

This show…I mean website…is starting to get psychedelic

Text LXVI

Today I wanted to share some world news. It’s really important that you don’t skip this lesson!

Sergiu: Astăzi încep să fiu mai optimist. Am făcut șase tracțiuni după  o perioadă lungă de repaus.

Today I’m beginning to be more optimistic. I did six pull-ups after a long idle time.

Asta printre altele, am făcut și flotări, am încercat și să stau în mâini. Deci simt că devin tot mai sănătos și am un plan strict și vreau să…de fapt nu am încă dar vreau să-mi fac un plan strict de patru ori pe săptămână.

This among others, I also did push-ups, I tried even handstanding. So I feel I am becoming healthier and healthier and I have a strict plan and I want to…actually I don’t have one yet but I want to make a strict plan for four times a week.

Cine știe… și de trei sau de două ori este bine. O dată minim, deci o dată minim o să fac pe săptămână.

Who knows…even three or two times is good. One time minimum, so one time I will workout a week minimum.

Indiferent ce s-ar întâmpla. Se uita…așa de bun am fost la exerciții că se și uita o tipă la mine.

Regardless of what happens. She was looking….I was so good in my workout that a girl was even looking at me.

Deci era…noa..deci am prospecte bune, poate…cine știe…cine știe poate că…Da nu, nu.

So it was…so I have good prospects, maybe…who knows…who knows…maybe…Yeah, no, no.

N-o să se întâmple nimica. Am prietenă deja. Salut. Salut.

Nothing’s gonna happen. I already have a girlfriend. Bye. Bye.

Vocabulary LXVI

Optimist – Optimistic

Repaus (n.) – Idle time (Pl. Repausuri) (Sitting on my sofa eating chips, drinking Pepsi and doing nothing)

Printre altele – Among other things

A sta în mâini – To handstand

Tot mai + adjective – Adjective-er and Adjective-er

Plan (n.) – Plan (Pl. Planuri)

Strict – Strict

Indiferent de – Regardless of

Exercițiu (n.) – Exercise (Pl. Exerciții)

Tip (m.) – Guy (Pl. Tipi)

Tipă (f.) – Girl (Pl. Tipe)

Prospect (n.) – Prospect (Pl. Prospecte)

A se însănătoși – To get healthier

Munte (m.) – Mountain (Pl. Munți)

Did you learn this lesson? Good! Now go out and take some fresh air into the mountains!!

 

[wpi_designer_button text=’Next Lesson’ link=’http://simpleromanian.com/learn-romanian-67′ target=’self’]

One thought on “Lesson 66 – Working out”

  1. bună seara dragă echipă…Sî eu să încep să fiu mai optimistă în 2018!!De exemplu…ieri m -am plimbat în timpul de trei ore!!!și am gâtit un sos de spaghite(fară carne) cu legume și tofu)…vă învit să măncați cu mine până la urmă!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian