Lesson 67 – Education

Even though I pass this building once a week, I still had to use a picture from the Internet.

Text LXVII

I was just walking alone on the street… and then for the first time somebody stops me!!!!

 

Ce mi s-a-ntâmplat într-o zi când mergeam să-mi cumpăr nişte peşti. Mergeam în faţa facultăţii de construcţii şi mă opreşte o doamnă să mă întrebe unde este facultatea de construcţii.

What happened to me one day as I was walking to buy myself some fish. I was walking in front of the construction University and a lady stops me to ask where the construction University is.

Şi eu îi răspund frumos ca orice om, încerc să o ajut. După ce fac asta chiar înainte să plec, scoate o hârtie şi mi-o dă în mână, nici nu se…nici nu se uită la mine, numai…de fapt ea vroia numai să, să mă-ntrebe.

And I answer nicely like any other human being, I’m trying to help her. After I do this right before leaving, she pulls out a piece of paper and hands it to me, she doesn’t even…doesn’t even look at me, just…she actually just wanted to, to ask me.

De fapt ea nu, nu vroia să mă-ntrebe unde-i facultatea de construcţii că doar ştia şi ea, o fi văzut, că stătea toată ziua acolo să împartă pliante, ea vroia să-mpartă pliante. Şi l-am luat, l-am citit mai târziu să văd, poate-i ceva interesant şi era, nu era nimic interesant, era numa un pliant despre religie.

Actually she didn’t, didn’t want to ask me where the construction University was because she also knew that, she must’ve seen it, because she was sitting there all day to distribute flyers, she wanted to distribute flyers. And I took it, read it later to see, maybe there’s something interesting and it wasn’t, there was nothing interesting, it was just a flyer about religion.

Noa să vezi tu. Am învăţat oricum multe din pliantul acela şi din conversaţia asta de pe stradă.

What do you know? I learned a lot anyway from that flyer and from this street conversation.

Am învăţat că nicio educaţie din Univers nu te poate pregăti pentru o ASemenea* situaţie. Dar acum pot învăţa mai multe lucruri despre Biblie, din perspectiva martorilor lui Iehova, desigur.

I learned that no education in the Universe can prepare you for a situation LIke this. But now I can learn more things about the Bible, from Jehova witnesses’ perspective, of course.

*AS stands for dr. Aron Samu, the former Creative Director at Simple Romanian and one of the best men we had.

Vocabulary LXVII

Construcţie (f.) – Construction (Pl. Construcţii)

A scoate – To pull out

Hârtie (f.) – Paper (Pl. Hârtii)

A împărţi – To distribute

Pliant (n.) – Flyer (Pl. Pliante)

Să vezi tu! – What do you know?

Educaţie – Education

A pregăti – To prepare

Asemenea – Such a

Biblie (f.) – Bible (Pl. Biblii)

Perspectivă (f.) – Perspective (Pl. Perspective)

Martor (m.) – Witness (Pl. Martori)

Masterat (n.) – Master’s degree (Pl. Masterate)

Doctorat (n.) – PhD (Pl. Doctorate)

Bunăoară – For example (Added this word just because it’s so pompous lol)

[wpi_designer_button text=’Next Lesson’ link=’http://simpleromanian.com/learn-romanian-68′ target=’self’]

2 thoughts on “Lesson 67 – Education”

  1. Bună dimineața dragă echipa..am o intrebare foarte împortantă..pentru voi..puteți să mă spuneți..de ce v -ați mentionat ca,,..Dl..Aron Samu este creatorul ( simple romanian) al sit-ului ?Nu -e Sergiu ?..Am o altă întrebare..despre aceasta frază..(Noa să vezi tu)..nu -am gazit cuvăntul (noa) în dictionarul meu..!!!Este o expresie din Ardeal ?

  2. Hi Evelyne,
    Aron Samu este “creative director”, dar creatorul site-ului este Sergiu Dobozi.
    Noa or No is an interjection mostly used in Ardeal and it comes from the same Hungarian word.

    Best regards,
    Simple Romanian Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian