Lesson 69 – Swedish Meatballs

These Swedish meatballs have stopped me from making new lessons, bad meatballs! (I mean they TASTE good, but they don’t behave properly). It’s S&M. It’s Swedish and it’s a meatball haha!

Text LXIX

This is the final lesson I will have talking by myself. I’m going back to the streets bigger, better and harder (what?).

Mâncarea suedeză înseamnă mai mult decât clasicele chifteluțe, favoritele fiind heringul, somonul, cartofii sub diferite forme, dulceața de merișoare pe care suedezii o combină cam cu orice fel de mâncare, pâinea crocantă și nelipsitele cuiburi cu scorțișoară.

Swedish food means more than the classical meatballs, the favorites being herring, salmon, potatoes of different shapes, the cranberry jam that Swedish people combine with about any type of food, the crispy bread and the “unmissed” cinnamon buns.

Ca un fapt divers, un suedez obișnuit mănâncă într-un an prăjituri și foietaje echivalente cu 316 cuiburi cu scorțișoară. Fascinantă este și pasiunea suedezilor pentru cafea, nu degeaba fiind printre cei mai mari băutori din lume ai acestei licori.

As an interesting fact, an ordinary Swedish person eats cookies and foldovers in one year equivalent to 316 cinnamon buns. The Swedish people’s passion for coffee is also fascinating, they’re not one of the biggest drinkers of this liquor for nothing.

Pauza de cafea este un adevărat ritual asemenea ceaiului de la ora 5, iar pentru a o venera, suedezii au inventat propriul lor cuvânt pentru aceasta: fika. Nicio zi nu este completă fără cel puțin 2-3 fika, în unele companii nordice fiind chiar obligatorie.

The coffee break is a real ritual similar to the 5 o’clock tea, and to worship it, the Swedish people invented their own word for it: fika. No day is complete without at least 2-3 fikas, in some Nordic companies it’s even compulsory.

Bonus words LXIX

A căra – To carry

A se căra – To beat it

Măcar – At least

Cară-te

Beat it

Bine, mă car. Pot să iau măcar o prăjitură pentru acasă?

Fine, I’ll beat it. Can I at least take a cookie for home?

Vocabulary LXIX

A însemna – To mean

Chifteluță (f.) – Meatball (Pl. Chifteluțe)

Favorită (f.) – Favourite (Pl. Favorite)

Hering (m.) – Herring (Pl. Heringi)

Somon (m.) – Salmon (Pl. Somoni)

Sub – Under

Dulceață de merișoare (f.) – Cranberry jam (Pl. Dulcețuri de merișoare)

A combina – To combine

Crocant – Crispy

Nelipsit – Unmissed (like it’s always there)

Cuib cu scorțișoară (n.) – Cinnamon bun (Pl. Cuiburi cu scorțișoară)

Ca (un) fapt divers – Fun fact:

Obișnuit – Common

Foietaj (n.) – Foldover (Pl. Foietaje)

Echivalent – Equivalent

Fascinant – Fascinating

Pasiune (f.) – Passion (Pl. Pasiuni)

Degeaba – For nothing

Băutor (m.) – Drinker (Pl. Băutori). Women are called Băutoare!

Licoare (f.) – Liquor (Pl. Licori)

Pauză (f.) – Break (Pl. Pauze)

Ritual (n.) – Ritual (Pl. Ritualuri)

Ceai (n.) – Tea (Pl. Ceaiuri)

A venera – To worship

A inventa – To invent

Propriu – Own

Cel puțin – At least/ Cel mult – At most

Obligatoriu – Compulsory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn Romanian with Simple Romanian